slide
Tìm Kiếm
ban_sao_cua_email_2500_x_300_px
Thống Kê Truy Cập
Đang truy cập: 1
Trong ngày: 1
Trong tuần: 73
Lượt truy cập: 15000

Chính sách môi trường

 

CHÍNH SÁCH MÔI TRƯỜNG

 

Công ty cam kết liên tục cải thiện và phòng ngừa ô nhiễm môi trường theo định hướng:

- Thoả mãn yêu cầu của khách hàng;

- Đáp ứng yêu cầu phạm vi ISO 14001;

- Đáp ứng các yêu cầu của pháp luật;

- Phù hợp với môi trường tự nhiên.

Công ty cam kết sẽ tuân thủ các định hướng trên về Môi trường nhằm tiết kiệm tài nguyên, giảm thiểu chất thải và được xử lý trước khi thải ra môi trường theo định hướng Phát triển bền vững.

Chúng tôi luôn sẵn sàng chia sẻ, công bố cho toàn thể công nhân viên và các bên quan tâm về Chính sách Môi trường của công ty khi cần thiết.

 

 

 

 

 

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2022

TỔNG GIÁM ĐỐC

 

<Đã ký> 

 

 

NGUYỄN THỊ KIM YẾN

 

Copyright © 2018 designed by GDC Việt Nam. All rights reserved

 

 dathongbaobocongthuong    thiet_ke_khong_ten_2